E-ARŞİV YARDIM VİDEOSU

E-ARŞİV FİYAT HESAPLAMA

e-Arşiv Nedir ?

Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre fatura, kâğıt ortamında en az iki nüsha olarak düzenlenerek ilk nüshası (aslı) müşteriye verilen, ikinci nüshası ise yine kâğıt ortamında aynı Kanunun muhafaza ve ibraz hükümlerine göre mükelleflerce saklanılan bir belgedir.

Bu tebliğ kapsamında elektronik ortamda oluşturulan faturanın, alıcısına kâğıt olarak gönderilen veya elektronik ortamda iletilen şekli belgenin aslı, düzenleyen tarafından muhafaza edilen elektronik hali ise ikinci nüsha hükmündedir. Bu Tebliğ kapsamında Başkanlıktan e-arşiv izni alan mükellefler, elektronik ortamda oluşturdukları faturayı elektronik ortamda muhafaza ederler.

e-Fatura İle e-Arşiv Arasındaki Farklar Nelerdir?

e-Fatura gönderimi yapabilmeniz için alıcının da e-Fatura kullanıcısı olması gerekmektedir. Ancak e-Arşiv gönderimi yapabilmeniz için alıcının e-Fatura kullanıcısı olması zorunlu değildir. Alıcının vereceği onay ile e-Arşiv yöntemiyle faturalarınızı gönderebilir, kağıt fatura sistemini kullanma zorunluluğundan kurtulmuş olursunuz. e-Arşiv sisteminde fatura nüshası entegratör firma aracılığı ile sağlanmaktadır.

Kimler e-Arşiv Kullanmalıdır?

  • İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2014 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler, en geç 1/1/2016 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.
  • Elektronik Fatura Kayıt Sistemi (EFKS) kapsamında faturalarını elektronik ortamda oluşturma ve muhafaza izni almış olan mükellefler, 1/4/2015 tarihinden geç olmamak üzere Başkanlığın kendilerine yazıyla bildireceği bir tarihe e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Uygulamadan Yararlanma Yöntemleri ve Başvuru

  • Uygulamadan yararlanmak için mükelleflerin 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile getirilen e-Fatura Uygulamasına kayıtlı olmaları gerekmektedir.
  • Mükellefler e-Arşiv Uygulamasını, kendi bilgi işlem sistemi veya Başkanlıktan izin almış özel entegratör bilgi işlem sistemi üzerinden olmak üzere iki yöntemle kullanabilirler.
  • Uygulamayı kendi bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler http://www.efatura.gov.tr/ İnternet adresinde yayımlanan e-Arşiv Uygulaması Başvuru Kılavuzu'nda açıklanan şartlara uygun olarak başvuru yaparlar.
  • e-Arşiv Uygulamasını Başkanlıktan e-arşiv izni almış özel entegratörlerin bilgi işlem sistemi üzerinde kullanmak isteyen mükellefler, doğrudan özel entegratöre başvuracak olup ayrıca Başkanlığa başvuruda bulunmazlar.
  • Özel entegratörler kendilerine başvuran mükellefler ile ilgili istenen bilgileri http://www.efatura.gov.tr/ İnternet adresinde yayımlanan kılavuzlarda yer alan açıklamalara uygun olarak Başkanlığa elektronik ortamda bildirmek mecburiyetindedirler.

e-Arşiv Sistemine Erişim

e-Arşiv sistemine erişim, e-Arşiv uyumu bulunan AKINSOFT WOLVOX 7 programı ve AKINSOFT'un özel entegratör olarak çalıştığı Digital Planet aracılığı ile sağlanmaktadır.

E-Arşiv Fiyatlandırma

E-Arşiv Fiyatlama
Aylık Fatura Miktarı Aylık Fatura Fiyatı Kampanyalı Aylık Fatura Fiyatı Aşan Fatura Birim Fatura
0-100 70,00 TL 56.00 TL 0.40 TL
0-250 120,00 TL 96.00 TL 0.40 TL
0-500 230,00 TL 184.00 TL 0.40 TL
0-1.000 420,00 TL 336.00 TL 0.40 TL
0-1.500 470,00 TL 376.00 TL 0.32 TL
0-3.000 820,00 TL 656.00 TL 0.24 TL
0-5.000 1.100,00 TL 880.00 TL 0.20 TL
0-10.000 2.000,00 TL 1600.00 TL 0.20 TL
0-30.000 3.000,00 TL 2400.00 TL 0.16 TL
0-50.000 4.000,00 TL 3200.00 TL 0.08 TL
Kontör Bazında
Fatura Bazlı Fiyatlama Yıllık Giden Kontör Sayısı (Adet) Kontör Fiyatı (KDV Hariç) Kampanyalı Kontör Fiyatı (KDV Hariç)
Bir Yıllık Fatura Kontör Sayısı 600 400 TL 320.00 TL
Bir Yıllık Fatura Kontör Sayısı 1.200 700 TL 560.00 TL
Bir Yıllık Fatura Kontör Sayısı 3.000 1.200 TL 960.00 TL
Bir Yıllık Fatura Kontör Sayısı 6.000 2.250 TL 1800.00 TL
Bir Yıllık Fatura Kontör Sayısı 12.000 3.000 TL 2400.00 TL
Bir Yıllık Fatura Kontör Sayısı 18.000 4.125 TL 3300.00 TL
Bir Yıllık Fatura Kontör Sayısı 36.000 6.000 TL 4800.00 TL
Bir Yıllık Fatura Kontör Sayısı 60.000 9.000 TL 7200.00 TL
Bir Yıllık Fatura Kontör Sayısı 120.000 12.000 TL 9600.00 TL

Kampanya 30.01.2018 tarihinde sona erecektir.

 

* Yukarıdaki fiyatlara %18 K.D.V dahil değildir.

* Sözleşmeler 2 yıl süreli yapılır.

* Paket dolduğunda aksi bildirim olmadıkça aynı paketle yenilenir.

* e-Arşiv Entegrasyon paketini, WOLVOX 8 programı içerisinde alınacak e-Arşiv modülü ile birlikte satabilirsiniz.

* e-Arşiv in kullanılabilmesi için e-Fatura modülünün de alınması gerekmektedir.

* WOLVOX 8 e-Arşiv Modülü şuan için ücretsizdir.

Daha Fazla Bilgi İçin,