SIK SORULAN SORULAR

WOLVOX E-FATURA VİDEOSU

FİYAT HESAPLAMA

e-Fatura Nedir ?

Mal veya hizmet satışına karşılık fatura düzenlemek zorunda olan mükelleflerin, faturaları UBL TR formatında oluşturmasıyla birlikte, gönderenden alıcıya elektronik olarak iletilmesidir.

e-Fatura uygulaması, UBL TR standardında hazırlanan e-Faturaların, taraflar arasında güvenli ve sağlıklı bir biçimde dolaşımını sağlamak amacı ile T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından oluşturulan uygulamaların genel adıdır. 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması hizmete alınmıştır. 

e-Fatura Mimarisi

 • Sistemde kayıtlı kullanıcılara e-Fatura gönderilebilir.
 • Sistemde kayıtlı kullanıcılardan e-Fatura alınabilir.
 • Gönderilen veya alınan e-Faturalar bilgisayara indirilerek elektronik ortamda saklanabilir, istendiği zaman ibraz edilebilir.

e-Faturanın Avantajları

 • Dijital ortamda fatura kesildiği için, e-Fatura gönderdiğiniz mükellefe tekrar kağıt fatura göndermenize gerek yoktur.
 • Kağıt maliyetinden tasarruf etmiş olursunuz.
 • Kağıt faturalarınızda arşivleme için yer ayırmanız gerekirken, e-Fatura'da buna gerek yoktur.
 • Kağıt faturaların işlenmesi sırasında oluşabilecek insan hatalarının önüne geçilmiş olur.
 • Sarf malzeme maliyetini ortadan kaldırır.
 • Fatura postalama maliyetini ortadan kaldırır.
 • Faturayı müşteriye iletmede ortaya çıkan iş gücünü azaltır.
 • Faturaların kargoda/postada kaybolma sıkıntısı ortadan kalkar.
 • Sistem üzerinde kısa sürede istenilen faturaya ulaşma imkanı sağlar. Vaktinizi arşivde fatura arayarak geçirmemiş olursunuz.
 • Kullandığınız muhasebe, erp vb. yazılım sistemlerine aktarılabilir.

Müşteri Olarak Yapmanız Gerekenler

e-Fatura Uygulamasına katılmak için www.efatura.gov.tr adresinden "e-Fatura Uygulaması Başvuru Formu ve Taahhütnamesi",

Elektronik Mali Mühür Sertifika Sahibi Taahhütnamesi'nin imzalı aslı,

Başvuru formuna ve Mali Mühür taahhütnamesine şirket adına imza atan kişi veya kişilerin yetkili olduğunu gösteren şirket imza sirkülerinin noter onaylı örneği, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın posta adresine gönderilir. e-Fatura uygulamasına geçiş yapan mükellefin fatura gönderip alabilmesi için özel entegratör firmasını Gelir İdaresi Başkanlığı'na dilekçe ile iletmelidir.

 

Mali mühür, e-Faturanın veri bütünlüğünün sağlanması ile kaynağının inkar edilmezliğini garanti altına alır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcısı TÜBİTAK tarafından, tüzel kişiler ile kurum, kuruluş ve işletmelere elektronik sertifika sağlama hizmeti vermek üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından Kamu Sertifikasyon Merkezi kurulmuş ve işletilmektedir.

e-Fatura Sistemine Erişim

-Fatura sistemine erişim, e-Fatura uyumu bulunan AKINSOFT WOLVOX 7 programı ve AKINSOFT'un özel entegratör olarak çalıştığı Digital Planet aracılığı ile sağlanmaktadır.

Referanslar

 
E-Fatura Fiyatlandırma
Faturalı Model
Online Entegrasyon Bedeli
31 Ekim 2016 tarihine kadar entegrasyon bedeli ücretsizdir
Aylık Fatura
Tek Firma Sisteme Katılış (tek seferlik 0-100 adet fatura) 500,00 TL 85,00 TL
Tek Firma Sisteme Katılış (tek seferlik 0-150 adet fatura ) 500,00 TL 105,00 TL
Tek Firma Sisteme Katılış (tek seferlik 0-250 adet fatura ) 500,00 TL 150,00 TL
Tek Firma Sisteme Katılış (tek seferlik 0-500 adet fatura ) 500,00 TL 280,00 TL
Tek Firma Sisteme Katılış (tek seferlik 0-1000 adet fatura ) 1.000,00 TL 450,00 TL
Tek Firma Sisteme Katılış (tek seferlik 0-1500 adet fatura ) 1.000,00 TL 600,00 TL
Tek Firma Sisteme Katılış (tek seferlik 0-3000 adet fatura ) 1.000,00 TL 1.000,00 TL
Tek Firma Sisteme Katılış (tek seferlik 0-5000 adet fatura ) 1.000,00 TL 1.500,00 TL

* Tek firma için NETInvoice sistemi üzerinden geçen fatura sayısı ilgili baremleri aştığında her fatura için fatura birim fiyati 50 Krş olarak ücretlendirilmektedir.!

* Aylık Hizmet bedellerinin 1 yıllık toplamı nakit olarak ödenir ise bu tutardan %10, 2 Yıllık toplamı nakit olarak ödenir ise bu tutardan %20, 3 yıllık toplamı nakit olarak ödenir ise bu tutardan %30 indirim uygulanacaktır.

Kontörlü Model
Fatura Bazlı Fiyatlama Online Entegrasyon Bedeli
31 Ekim 2016 tarihine kadar entegrasyon bedeli ücretsizdir
Kontör Paketi (Adet - Fiyat)
Bir Yıllık Fatura Kontör sayısı 500,00 TL 1200 Adet - 800,00 TL
Bir Yıllık Fatura Kontör sayısı 500,00 TL 3.000 Adet - 1.450,00 TL
Bir Yıllık Fatura Kontör sayısı 500,00 TL 6.000 Adet - 2.700,00 TL
Bir Yıllık Fatura Kontör sayısı 1.000,00 TL 12.000 Adet - 4.500,00 TL
Bir Yıllık Fatura Kontör sayısı 1.000,00 TL 18.000 Adet - 5.500,00 TL
Bir Yıllık Fatura Kontör sayısı 1.000,00 TL 36.000 Adet - 8.000,00 TL
Bir Yıllık Fatura Kontör sayısı 1.000,00 TL 60.000 Adet - 12.000,00 TL

* Yukarıdaki fiyatlara %18 K.D.V dahil değildir.

* Bir yıllık fatura kontör paketi alarak, yıl boyunca istediğiniz zaman kontörlerinizi tüketebilirsiniz.

* Sözleşmeler 2 yıl süreli yapılır.

* Paket dolduğunda aksi bildirim olmadıkça aynı paketle yenilenir.

* Proje Bedeli ve Yıllık Kontör bedeli peşin alınır.

* e-Fatura Entegrasyon paketini, WOLVOX 7 programı içerisinde alınacak e-Fatura modülü ile birlikte satabilirsiniz.

* WOLVOX 7 e-Fatura Modülü şuan için ücretsizdir.

 

Daha Fazla Bilgi İçin,