E-Defter

Yevmiye ve kebir defterlerinin elektronik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesidir.