e-defter-saklama-zorunlulugu-nedir

E-Defter Saklama Zorunluluğu Nedir?

E-Defter, E-Dönüşüm uygulamaları ile birlikte gelen hizmetlerden biridir. 

Daha hızlı ve düzenli bir denetim sağlamak, kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içerecek şekilde elektronik imzalı veya mali mühür ile onaylanarak elektronik olarak tutma zorunluluğu daha önceden bildirilmişti.

Elektronik ortamda tutulacak defterlerin virüs, siber saldırısı vb. saldırılara karşı vergi güvenliğini sağlamak amacıyla ikincil kopyalarının gizliliği ve güvenliği sağlanmış şekilde saklamacı kuruluşlar aracılığıyla saklanması zorunluluğu yakın bir zamanda ayrıca getirilmiştir.

E-Defter Saklama Zorunluluğu olan mükellefler ve geçiş yapılması gereken tarihler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

E-Defter uygulamasına isteğe bağlı geçmek isteyenler dışında, e-fatura kullanıcısı olmayan şahıs firmaları ve tüzel firmalar da geçiş yapabilirler. E-Deftere zorunlu geçiş yapacak firmalar sene başında, isteyerek geçiş yapmak isteyen firmalar ise dönem içerisinde e-defter uygulamasına geçiş yapabilirler.

GİB Özel Entegratör Firmalarında E-Defter Saklamanın Avantajı Nedir?

GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) e-defter kayıtlarını saklamaları için mükelleflere ve isteğe bağlı geçmek isteyen firmalara;

  • Özel entegratör (e-defter uyumluluğu olan özel entegratörlerin listesine ulaşmak için tıklayabilirsiniz.)
  • Web servis entegrasyonu
  • GİB Portal olmak üzere üç seçenek sunmaktadır.

Mükellefler ve isteğe bağlı olarak e-deftere geçmek isteyen firmalar; web servis entegrasyon süreci ile uğraşmadan veri arşivleme maliyetlerinden, sunucu ve bilgi işlem süreçlerini takip etmekten ve teknik güncellemelere gerek kalmadan e-defter saklama uyumluluğuna sahip özel entegratörler aracılığıyla e-defter kayıtlarını mevzuata uygun olarak oluşturup, arşivleyip, saklayabilirler.

E-Defter Saklanma Zorunluluğu ile ilgili Tebliğ 

1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan usul ve esaslara göre elektronik ortamda oluşturulan defterlerle ilgili maddeler şunlardır:

  • Elektronik defter yazılımlarında ilk onaydan sonra gerçekleştirilen güncellemelerinde test ve onay işlemine tabi olması,
  • Elektronik defter uygulamasında elektronik defterler oluşturuluncaya kadar ki süreçte muhasebe kayıtlarının tebliğde öngörülen belgelerle tevsik olunması gerektiği,
  • Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin muvafakatnameleri ile Başkanlıktan izin alan e-fatura özel entegratörlerinin mali mühürleri ile de imzalanabilmesi,
  • Elektronik defter ve berat dosyalarının mükelleflerin sistemlerinde oluşabilecek elektronik vb. diğer teknik sorunlar, mücbir sebepler nedeniyle zayi olması halinde defter kayıtlarına sonradan ulaşılabilmesini sağlamak üzere gizlilik ve güvenlik esasları da dikkate alınarak, defter ve berat dosyalarının ikincil kopyalarının Başkanlıktan izin alan saklamacı kuruluşlarda da 01.07.2019 tarihinden itibaren ayrıca saklanması zorunluluğunun getirilmesi,
  • Mücbir sebepler vb. teknik sebeplerle defter ve belgelerin zayi olması halinde izlenmesi gereken usul ve esasların açıklığa kavuşturulması kararlaştırılmıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mevzuatlarını detaylı incelemek için tıklayabilirsiniz.

DİA Bulut Teknolojisi ile E-Dönüşüm Sürecine Adım Atın!

DİA GİB’in (Gelir İdaresi Başkanlığı) e-defter saklama hizmeti veren uyumlu yazılımlar listesinde yer almaktadır. DİA E-Defter Saklama hizmeti ile elektronik defter ve beratlarınızı GİB’in (Gelir İdaresi Başkanlığı) belirlediği format ve standartlara uygun şekilde oluşturabilir, platform bağımsız özelliği sayesinde muhasebe yönetiminiz ile entegre kullanabilirsiniz.

DİA E-Defter Saklama hizmeti ile dünya çapında kabul görmüş standartlar çerçevesinde güvenli bir şekilde e-defterlerinizin saklanmasını, arşivlenmesini ve bulut teknolojisi ile E-Defter verilerinizin otomatik yedeklenerek muhafaza edilmesini sağlayabilirsiniz.

Detaylı bilgi ve ücretsiz demo için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.