E-Fatura

Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir.