e-fatura-ve-e-arsiv-kimlere-zorunlu-hangi-ciro-limiti-gecerli

E-Fatura Ve E-Arşiv Kimler Için Zorunlu? Hangi Ciro Limitleri Geçerli?

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından 19 Ekim 2019 tarihli ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2020 yılı itibariyle zorunlu olan e-fatura uygulamalarına geçiş için son gün 1 Temmuz 2020’dir.

Artık E-Fatura’ya geçiş ile birlikte aynı zamanda e-arşiv uygulamasına geçiş işlemi de gerçekleşiyor.
509 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-faturaya geçiş zorunluluğu için ciro limiti 10 Milyon TL’den 5 Milyon TL’ye indirildi.

E-Faturaya Geçişi Zorunlu Olanlar

1 Temmuz 2020 tarihine kadar e-faturaya geçişi zorunlu olan mükellefler;

a) 5 Milyon TL ve üzeri olan brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2018 veya 2019 hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayan mükellefler, ilgili hesap dönemini izleyen yılın yedinci ayının başından itibaren, e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

b) Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı liste kapsamındaki mallar nedeniyle EPDK’dan lisans alımı veya mezkur Kanuna ekli (III) sayılı liste kapsamındaki malların imal, inşa veya ithalini 2019 yılında gerçekleştirenler 1/7/2020 tarihinden itibaren, 2020 veya müteakip yıllarda gerçekleştirenler ise, lisans alımı veya imal, inşa veya ithalin gerçekleştirildiği ayı izleyen dördüncü ayın başından itibaren e-Fatura uygulamasına geçmek zorundadır.

c) Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar 1/7/2020 tarihine kadar (2020 veya müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükellefler ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde) başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak eFatura uygulamasına geçmek zorundadır.

Siz de 1 Temmuz’a kadar e-fatura zorunluluğu olan mükelleflerdenseniz, şimdi DİA’ya geçmenin tam zamanı. DİA’nın bu aya özel kampanyalarından faydalanmak ve daha detaylı bilgi almak için aşağıdaki formu doldurun sizi arayalım.