E-İmza

Elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalanmasında kullanılan verilerdir.