Unique Service

We believe in a collaborative partnership where we work

E-Fatura

Kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip elektronik belgedir.

E-Arşiv

Herhangi bir mail adresine PDF formatında gönderilen dijital fatura tipidir.

E-Defter

Yevmiye ve kebir defterlerinin elektronik olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesidir.

E-İmza

Elektronik ortamda oluşturulan dokümanların imzalanmasında kullanılan verilerdir.

E-İrsaliye

Kâğıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahiptir.

KEP

Kayıtlı elektronik posta (KEP); hukuki geçerliliği olan güvenli elektronik posta hizmetidir.

Şirketinize özel profesyonel çözümler

E-Devlet, Finans Yönetimi, Stok ve Depo Yönetimi, Muhasebe Yönetimi, Mağazacılık Yönetimi, Üretim Yönetimi, Restoran Yönetimi, Otel Yönetimi, Mobil Yönetim Sistemi, Servis Hizmet Yönetimi, E-Ticaret